Trahdalem (Keturunan)-Family Tree- Soesoehoenan Pakoe Boewono III, dari Putradalem no.15;

Diposting oleh De Soesoehoenan Pakoe Boewono III en Familie | 00.58 | 0 komentar »

Trahdalem (Keturunan)-Family Tree- Soesoehoenan Pakoe Boewono III, dari Putradalem no.15 ;

No.15.Kangdjeng Goesti Pangeran Ario Mangkoeboemi I di Soerakarta,berputra;

0 komentar